‘ผู้สูงอายุ’ ไม่เหงา ก.แรงงาน ฝึกเข้ม เพิ่มเงิน เพิ่มเพื่อน

กพร. มุ่งเป้าฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ มีทักษะ ประกอบอาชีพอิสระ ดูแลตนเองได้ เพิ่มศักยภาพ ทดแทนแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประสานความร่วมมือให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ และพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานในระบบ คือ แรงงานที่มีรายได้ประจำที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานนอกระบบ คือ แรงงานที่ทำงานอิสระที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคม ซึ่งนอกจาก กพร. จะฝึกทักษะให้กับกลุ่มวัยแรงงานแล้วยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับผู้สูงอายุเพื่อสามารถประกอบอาชีพอิสระ และดูแลตนเองได้อีกด้วยเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนด้านการฝึกทักษะฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุของ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปี 2561 กพร. มีโครงการฝึกแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เป้าหมาย 6,760 คน ดำเนินการแล้วกว่า 5,600 คน โดยแบ่งกลุ่มฝึกสาขาอาชีพต่างๆ ได้แก่ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ การเกษตรอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งสาขาอาชีพที่ได้รับความนิยมในการฝึกทักษะมากที่สุดคือ ภาคบริการ ได้แก่ หลักสูตร การทำขนมไทย และรองลงมาคือ การเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ การเพาะเห็ด การแปรรูปสมุนไพร เป็นต้น ดำเนินการฝึกโดยหน่วยงานในสังกัดของ กพร. ได้แก่ สถาบัน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร. และสนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ฝึกฟรี มีอาชีพเสริม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ สายด่วนกระทรวงแรงงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth