ค่าฝุ่นละอองยังน่าห่วง แม่สอดเครื่องบินลงไม่ได้

ค่าฝุ่นละอองภาคเหนือยังน่าห่วงหลายจังหวัด ที่แม่สอด ผลพวงจากการเผาป่าฝั่งเมียนมา ทำเครื่องบินลงสนามบินแม่สอดไม่ได้ ขณะที่ลำปาง ยังมีไฟป่าหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ จับปรับแล้ว 2 ราย ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เช้านี้วัดได้ 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ได้สั่งการสาธารณสุขอำเภอ นำหน้ากากอนามัยแจกประชาชนแล้ว

รวมทั้งได้สั่งการรถบรรทุกน้ำจาก อปท.ทุกแห่ง บูรณาการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่ฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เครื่องบินสายการบินนกแอร์ ไม่สามารถลงที่สนามบินแม่สอดได้ ต้องนำเครื่องไปลงที่สนามบินพิษณุโลกแทน ทั้งนี้ หมอกควันที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา มีการเผาป่าในหลายพื้นที่ โดยพบจุดความร้อนบนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนสถานการณ์หมอกควันที่ลำปางนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ยังเกิดไฟป่าจากการเผาถางทำไร่ และเกิดจากฝีมือมนุษย์อยู่ เช่น อ.แม่เมาะ, อ.แจ่ห่ม, อ.เมือง, อ.งาว, อ.เมืองปาน และที่มีแนวโน้มรุนแรง มีการจุดไฟเผาป่าจากการแผ้วถางคือ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว เพี่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและการจุดไฟจากฝีมือคน จึงสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอสั่งการใหักำนันและผู้ใหญ่บัานมีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการลงโทษทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด ซึ่งมีการจับปรับเป็นตัวอย่างมาแล้วในท้องที่ อ.แม่ทะ จำนวน 2 ราย เพื่อใหัประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าให้ได้มาก และคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น จะไดัประสานทางป่าไม้เขต และหน่วยเคลื่อนที่เร็วของทหาร มทบ.32 ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจิตอาสา ออกลาดตะเวนในเขตดอยป่าเขาทั้งกลางวันและกลางคืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth