“กรมส่งเสริมสหกรณ์”ดันใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ทำธุรกรรมการเงิน

“นักวิชาการ” ปลื้ม “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ดันใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ ทำธุรกรรมการเงิน สนองนโยบาย “บิ๊กตู่” พาประเทศก้าวสู่สังคมไร้เงินสด แนะสร้างความเข้าใจทุกกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงโครงการระบบธุรกรรมทางการเงินด้วยการทำบัตรเงินสด e-Money หรือ Co-Op Member Card ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่นำนวัตกรรมทางการเงินแบบไร้เงินสดเข้าพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ว่า แนวทางดังกล่าวสอดรับกับการก้าวสู่สังคมไร้เงินสดถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะพัฒนาสหกรณ์ไปในรูปแบบที่ทันสมัย และเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มองไปข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่สนับสนุนการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มตัว โดยกำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งทั่วประเทศ ที่มีการรับเงิน-จ่ายเงิน ณ หน่วยงานต้องใช้วิธีการรับ-จ่ายเงินทางอีเล็กโทรนิกส์ด้วยการชำระเงินผ่าน บัตรอีเล็กโทรนิกส์ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต  อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรต้องพิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของคนและองค์กรที่สำคัญคือต้องมีแพลตฟอร์มการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง ทั้งระดับสหกรณ์และสมาชิกจึงจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มิเช่นนั้นก็จะเป็นเหมือนนโยบายบางอย่างที่ส่งเสริมไปในขณะที่กลุ่มเป้าหมายยังไม่มีความพร้อมก็จะไม่เป็นประโยชน์ดังที่ตั้งใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews